Kollektiv improvisation over hverdagens lyde

Under overskriften Voices Noises & Choices er der her i Wundergrund festivalens sjette år fokus på “de genresprængende nybrydende stemmer”, og der er som noget nyt en ambition om at lave aktiviteter udenfor de vante rammer, altså ikke blot i København men også i nabokommunerne.

Kunstnerisk leder Jan Lippert fra Wundergrund havde givet mig den opgave at få engageret unge mennesker fra Albertslund op til koncerten med Valby Vokalkor og Rumpistol den 13. oktober 2011.

Til at løse denne opgave valgte vi at lave en workshop som skulle munde ud i en showcase. Hvor en traditionel formidlingsindsats ville fokusere alene på at forklare og fortolke for de unge mennesker, valgte vi i stedet en inkluderende form, hvor deltagerne blev inviteret til at tage ejerskab til aftenen. Som supplement til forklaringerne om, hvad deltagerne skulle opleve, skulle de selv arbejde med noget materiale, og selv give publikum nogle oplevelser.

Det var min ambition at involvere deltagerne i en kunstnerisk proces, hvor fokus var på hverdagens lyde. De skulle arbejde kollektivt, improviserende, og det var vigtigt, at de samtidig havde sig selv med.

Jeg arbejdede med 3.f. fra Kongsholm Gymnasium i godt en måned, to timer om ugen. På workshoppen præsenterede jeg de 30 unge mennesker for et virtuelt instrument, Anthropomorfer, som gør det muligt at improvisere over lydene omkring os og forme dem med vores stemme og en smartphone. Og jeg opstillede forskellige modeller for, hvordan deltagerne kunne arbejde med improvisation over hverdagens lyde:

Som en del af workshoppen kom Jens Berents Christiansen aka. Rumpistol forbi og gav et foredrag om den nyere elektroniske musiks historie. Han viste eksempler af sin egen musik og havde bla. lavet nogle mix over nogle af de lyde, som deltagerne havde arbejdet frem. Læs artiklen i Albertslund Posten.

De 7 grupper arbejdede på meget forskellige måder med oplægget til workshoppen. En af grupperne arbejdede med smartphones, som de brugte til at flytte lydene rundt i rummet imens de bevægede sig på en tilsvarende måde. Her er en optagelse fra koncerten den 13.10 med ‘rum-gruppen’:

Flere af grupperne arbejdede  med et udgangspunkt primært i det visuelle, hvor lyden kom i anden række. Det gælder bla. gruppen som kaldte sig “Buddies’ bodies”. De havde valgt at arbejde med forskellige kropsdele, som de lagde nogle forskellige lyde til. For eksempel valgte de at lade lyden til billedet af et øre være en stemme der hvisker “den der hvisker lyver“.

To af grupperne havde – uafhængigt af hinanden – valgt at bruge video/lyd fra et køkken. Den ene af disse grupper brugte Anthropomorfer på en måde, som for mig minder om OTA solgryn effekten. De lavede et mix med fire videoer i Anthropomorfer, som de optog. Så lagde de denne optagelse ind i Anthropomorfer igen som fire selvstændige, samtidige videoer, hvorved der kom ialt 16 små videoer. Denne proces gentog de en sidste gang, så der var 32 videoer. En kort video, men hvor der sker noget uforudsigeligt og interessant med lyden:

Tre af grupperne arbejdede decideret med det lydlige. Gruppen “Grankakaotræ” lavede en stille improvisation med klaverlyde og lydeffekter fra et keyboard. De har arbejdet meget musikalsk med programmet, prøv at lytte:

Gruppen “Dyrevennerne” lavede et live improviseret show til koncerten den 13.10, hvor de på baggrund af en rytmegruppe (trommer og bas) lavede improvisationer med stemmerne i Anthropomorfer. De inviterede også publikum til at komme med bidrag:

På sidste dag for workshoppen lavede vi en evaluering, som både skulle give mig et praj om, hvad deltagerne havde fået ud af workshoppen og samtidig invitere de unge kommende musiklærere og musikere til refleksion over, hvordan man kunne inspirere en gruppe mennesker uden ‘musikalske forudsætninger’ til at arbejde kreativt med lyd.

“Din bedste oplevelse med lyd/ musik?”

“Da Rumpistol fyrede den af i klassen, med vores lyde” – Elisabeth

“Første gang jeg tog en elektrisk guitar op med og slog strengene an uden at vide hvad jeg lavede.. Der var en distortion effekt på, og det var den bedste følelse” – Levi

“Når du selv skaber lyd/ musik, hvornår føler du så: ‘Det her er mig!’?”

“Nu skaber jeg ikke rigtig selv musik, men når jeg griner skaber jeg min egen lyd, og det er kun min egen”

“Hvad er det vigtigste, du har fået med fra workshoppen?”

“Alt i verden har en lyd, selv forskellige sprog har en melodi” – Elisabeth

“Et mere opminded syn på alternativ slags musik” – Sofia

“Da vi havde besøg af Rumpistol var lidt af en aha/wow – oplevelse, jeg fik et helt nyt billede af elektronisk musik”

“Mine øjne er blevet åbnet lidt mere for den elektroniske genre. Jeg har aldrig overvejet præcist hvor fritstillet man er med det elektroniske musik. Det er fedt!” – Josefine

“Inspiration. Anthro er et spændende program” – Emilie

“Hvordan ville du gøre, hvis du skulle sætte en gruppe mennesker uden musikalske forudsætninger til at arbejde kreativt med lyd?”

“Introducere dem for stomp. Da man ikke behøver at kunne spille på et instrument, for at kunne lave noget fedt ud af det. Samt man bruger ting, som folk bruger i daglig dagen blandet med en masse forskellige rytmer” – Sofia

Evalueringen viste, at det var meget forskellige ting, den enkelte havde fået ud af workshoppen. Der var en del, som gav udtryk for, at forløbet havde været med til at åbne deres øjne for nye musikalske udtryk, og nye muligheder. Der var samtidig mange, som efterlyste mere tid til at få hjælp til det tekniske i Anthropomorfer. Svarene på mit spørgsmål, om de følte de fik sig selv med, pegede i retning af, at de har oplevet det de har været introduceret for som noget ret nyt og fremmed.

Som facilitator på workshoppen er det måske mig der har lært mest, og jeg tager disse erfaringer med mig videre:

TID. Der skal meget mere tid til den enkelte deltager, end der har været i dette forløb. Tredive unge mennesker, som skal arbejde med noget for dem helt nyt, og som skal udvikle deres egen måde at gøre det på: det kræver meget mere tid til den enkelte. Faktisk ville en eller max. to grupper have været ideelt til den tidsramme, der var til rådighed

DET FRIE VALG SOM SPÆNDETRØJE. Et af mine mål med workshoppen var, at deltagerne skulle have sig selv med i det de lavede. Jeg præsenterede nogle forskellige modeller for, hvordan grupperne kunne arbejde, men for at være sikker på, at de fik sig selv med, lod jeg det helt op til dem selv at vælge, hvordan de gik videre. Det var dog tydeligt for mig, at de unge mennesker er vant til, at der stilles nogle klare forventninger til, hvad de skal gøre, og hvilket resultat der skal komme ud af det. Når de så får frie rammer, så bliver de forvirrede i stedet for at inspirerede.

TEKNOLOGIEN SEJRER ALTID TIL SIDST.  Samtidig med, at jeg gav dem ret frie rammer til at gøre noget de ikke var klar over hvad var, viste jeg dem en helt ny, ukendt teknologi, Anthropomorfer. Meget af deres tid gik med dels at få det til at virke med deres forskellige computere, smartphones og andet, som de enkelte grupper havde til rådighed. Et meget vigtigt mål for mig var, at det teknologiske IKKE skulle fylde særlig meget. Og i stedet kom det til at fylde rigtig meget. I udgangspunktet syntes jeg, det var rigtig smart, at deltagerne brugte deres eget udstyr, for så var der en større chance for at de ville tage teknologien til sig. Men jeg kan se, at indenfor de rammer, som var til rådighed,  havde det været smartere at der var noget udstyr, som bare stod der og virkede.

VILJE ELLER HANDLING. Anthropomorfer er et virtuelt instrument, som lægger op til en helt anden måde at arbejde med lyd end de fleste er vant til. Sådan som de fleste bliver introduceret for et nyt instrument, så er det noget med at lære, hvad man skal gøre for at få instrumentet til at lyde på en måde, vi er vant til at det instrument lyder. Der er en bestemt fremgangsmåde for den slags, og for til sidst at kunne udtrykke sig frit på instrumentet, så skal man følge den fremgangsmåde. Når man på den måde fokuserer på et konkret, kendt mål, så er det viljen til at nå et bestemt, kendt resultat, som er i spil. Jeg tror, at når så mange mennesker siger, at de er umusikalske, og henviser til forskellige nederlag med instrumenter eller med deres sangstemme, så er det fordi der er blevet  fokuseret på resultatet, og på viljen til at nå dette resultat. De fleste computerbaserede programmer til at arbejde med lyd/musik lægger sig op ad denne tilgang, og det er ofte meget let at lave noget, som lyder, sådan som man forventer at det skal lyde. Dette er IKKE tilgangen bag Anthropomorfer. Her er det faktisk ret svært at få et bestem konkret, VILLET, resultat frem. Til gengæld kan en tilgang, hvor det er ens HANDLINGER, der styrer, være ret frugtbar. Dette skete for ‘rumgruppen’, hvor fokus var på at bevæge sig rundt i rummet, og lade lydene følge disse bevægelser.

“Kinesthetic learning at its best … is established when the learner uses language (their own words) in order to define, explain, resolve and sort-out the way in which his or her own body’s movement reflect the concept explored.” Wikipedia

Meget af det, som har været målsætningen med denne workshop er lykkedes. Til næste gang jeg står med nogle unge mennesker, som jeg vil invitere til at arbejde med kunstneriske processer omkring lyd bliver det dog med en tilgang, som fokuserer på, hvordan deltagerne kan gøre ting, de er trygge ved. Det bliver så deres vante HANDLINGER, som bliver udgangspunktet for processerne. Teknologien er noget som ligger i baggrunden og suger spor af deltagernes handlinger ind. Først i en senere fase kan vi kigge på, hvad der sker i teknologien, og hvad de spor i lyd, som er kommet kan opleves, og hvad deres sammenhæng til vores handlinger kan være.

Advertisement

One thought on “Kollektiv improvisation over hverdagens lyde”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s